Fag


Å bruke naturstein for å bygge murer og lignende er en gammel tradisjon, men som også er både miljøvennlig og fremtidsrettet.


Tørrmur i det 21. århundre av Richard Love.