Norsk Bergindustri


Vi er medlem i Norsk Bergindustri, som er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen.

Sammen skaper medlemmene en trygg og bærekraftig bergindustri for fremtiden.


Du kan lese mer om dem på deres hjemmeside ved å klikke her.